Het Tablatuur Universele Systeem (systeem CADB)

(traductie : Vincent Verbon)  ---   Français --- English --- Italiano
Het Universele Systeem combineert standaard muzieknotatie (solfa of chromatisch) met tablatuur. De tablatuur geeft aan welke knop de accordionist moet indrukken en of hij de de balg moet duwen of trekken. De standaard muzieknotatie geeft aan welke noot gespeeld dient te worden. De belangrijkste tekortkoming van de tablatuur is dat het slechts toepasbaar is op één soort instrument, hier een specifiek type accordion.

Poussé - Tiré Wij geven hier aan welke toets de accordionist(e) gebruikt en op welke manier er door hem (haar) van de balg gebruik wordt gemaakt, essentiële karakteristieken van de diatonische accordion (trekharmonika). Deze primaire indicaties worden weerspiegeld in ons systeem van tablaturen: "P" staat voor het duwen (fr: Pousser) van de balg en "T" staat voor het trekken (fr: Tirer) aan de balg.(fig.1) De nummers daaronder geven weer welke toets(en) er ingedrukt moet(en) worden. Deze worden genummerd van bovenaf naar beneden (van lage naar hoge tonen). De eerste rij wordt beschreven als: 1,2,3 etc. De tweede rij wordt beschreven als 1', 2', 3',etc. De derde rij wordt beschreven als 1", 2", 3" etc. Voor de eenduidigheid wordt het "duwen" van het "trekken" onderscheiden d.m.v. een enkele horizontale lijn. Boven deze lijn wordt er geduwd (pousser), daaronder wordt er getrokken (tirer).


Voor de baszijde wordt de noot zelf beschreven d.m.v. één letter (In nederland al langer gebruikelijk)(fig.2). Dit zorgt ervoor dat een gitarist of een andere muzikant kan meespelen. Het andere tablatuursysteem (zgn. French Rows) is ook overgegaan op dit type basnotatie.

Het ritme wordt met behulp van twee aanvullende manieren beschreven, allereerst door de afstand tussen de aangrenzende noten (bijzonder moeilijk te realiseren op een computer), en tweede door middel van de standaard muzieknotatie.

Standart keyboard for a Sol/Do   c/g 2 rows diatonic accordion  --- Click to enlarge ---Verschillend gestemde accordions kunnen de muziek spelen zoals het geschreven staat (bijv; Je mag A-D spelen in plaats van G-C, etc.). 


De conclusie: Het Universele Systeem doorstond de test der tijd (het eerste boek in 1930!) en is wereldwijd geaccepteerd. Het is simpel, erg efficiënt, intuïtief en duidelijk. Eén listing vondt het gebruikt in over de 100 publicaties !. Trekharmonika (melodeon, diatonische accordion) fabrikanten en reed (reten) fabrikanten gebruiken allen dit systeem !. 


Tablaturen voor diatonische accordion

het CADB niews (Paroles d'Anches) (in frans)

Een vraag? Laat een bericht achter.

Traductie : Viele danken te Vincent Verbon


Homepage --- Bernard & Gaëlle Loffet --- Les accordéons diatoniques B.Loffet --- Tablatures pour diato --- Recueils de partitions et tablatures --- Liens
Gama Cases --- Capstern --- Duo Loffet - Runigo --- Daniel Lafontaine --- Francis Gloton --- Michel Billard --- Grand bal de l'Europe --- St Chartier --- Tan ba'n Ty
Pascal Cranga --- L'Autre Distribution --- Tavarn ar Roué Morvan --- L'association musicale de Caudan --- L'amicale Laïque de Rédéné --- La Soulère